Montering

Uit Astrowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De montering is de constructie waarop de OTA ofwel de kijkerbuis rust en draait. Er zijn verschillende type monteringen die in vier hoofdcategoriën geplaatst kunnen worden. In alle gevallen bepaald de montering naast het statief of de pilaar de stabiliteit van je kijker.

Azimutale montering

De azimutale montering is het oudst bekende type van de drie. Kort gezegd bestaat deze montering uit twee assen waarvan er één via de horizontale as draait en één via de verticale as. Voordeel hiervan is dat de beweging heel natuurlijk is, en de telescoop snel in de gewenste richting gezet kan worden. Maar aangezien de sterren via een schijnbare baan langs de sterrenhemel bewegen levert een azimutale montering ook direct een nadeel op. Om de sterren aan de sterrenhemel te volgen moet je de telescoop over twéé assen bewegen. Dit is niet een heel groot probleem bij lage vergrotingen, maar word lastiger bij hogere vergrotingen. Daarnaast moet je voor fotografie altijd twee motoren hebben. Een oplossing vind men in de equatoriale montering.

Fotograferen

Fotograferen met een azimutale montering is zeer goed mogelijk, maar er dient daarvoor dus wel zoals gezegd via beide assen gevolgd te worden.

De ondersteuning

De azimutale montering komt altijd met een ondersteuning. In bijna alle gevallen is dit een statief of een pilaar.

Voorbeelden

Voorbeelden van azimutale monteringen zijn de AZ-monteringen, de dobson en de wig. Cameramonteringen zijn ook van het azimutale type.

Equatoriale/parallactische montering

De equatoriale montering heeft ook twee assen, maar dit zijn de RA-as (Right Accension = Rechter Klimming) en de DEC(Declinatie)-as. De RA-as is het paradepaardje van dit type montering. Want door de montering met de pool-as op de poolster, en dus op het Noorden, uit te lijnen kan men de schijnbare baan van de sterren via deze RA-as volgen. Nu hoeft men dus maar via één as te volgen wat fijn kan zijn bij hoge vergrotingen en fotografen met een lange sluitertijd met één motor mogelijk maakt. Overigens volgen de planeten een soortgelijke baan aan de hemel (met een lichte afwijking). De declinatie-as staat haaks op de RA-as en de telescoop kan hiermee dus ten opzichte van die as mee omlaag en omhoog bewogen worden. Het is wel even wennen om met dit type montering om te gaan, zeker als het beeld in de telescoop ook nog eens omgedraaid word.

Fotograferen

Fotograferen met een equatoriale montering is zeer goed mogelijk en kan al met één motor. Om echt goed te volgen dient men echter een tweede motort te hebben zodat er eventueel zelf bijgesteld kan worden of een PEC (Periodic Error Control) gebruikt kan worden.

De ondersteuning

De azimutale montering komt altijd met een ondersteuning. In bijna alle gevallen is dit een statief of een pilaar.

Voorbeelden

Voorbeelden van equatoriale monteringen zijn de EQ-monteringen.

Dobson montering

De Dobson montering werd ingevoerd door John Dobson. De naam dobson slaat op het type montering, en dus niet op het type telescoop. In de meeste gevallen draagt de montering een newton (Dobson-Newton) maar dit kan ook elk ander type telescoop zijn. Newton-type telescopen zijn overigens wel het meest geschikt, omdat de dobson montering laag aan de grond staat en het dus fijn is als het oculair bovenaan de kijkerbuis zit en niet onderaan. De dobson montering is van het azimutale type en draait dus via een horizontale en verticale as. Dit word gerealiseerd door een rockerbox waar de telescoop omhoog en omlaag in kan scharnieren op een plateau die naar links en rechts (in de rondte) gedraaid kan worden. Het grote voordeel van de dobson montering is hun natuurlijke beweging en het feit dat deze montering erg goedkoop is om te maken. Omdat de montering zo goedkoop is, kan er meer geld naar de optiek zelf. Kortom; Meer diameter voor je geld.

Fotograferen

Het is mogelijk om met een dobson-montering te fotograferen. Dit gebeurt door middel van een volgplateau die echter al snel redelijk prijzig worden maar ook goed zelf te maken zijn. De algemene aanname is wel dat dit type montering het minst geschikt is voor fotograferen.

Wig

De wig is ook van het azimutale type en lijkt enigzins op de dobson montering. De telescoop rust nu echter in een U-vormige houder waarin de telescoop in de verticale as verplaatst kan worden. Door de wig van links naar rechts te draaien beweegt de telescoop over de horizontale as. Een wig kan zowel op een statief als op een pilaar geplaatst worden. Een voordeel is wederom de natuurlijk beweegrichting maar een nadeel is ook dat er weer twee motoren nodig zijn voor het volgen.

Fotografie

Fotograferen met een wig is net als met een azimutale montering zeer goed mogelijk, maar ook hier dient men dus over twee motoren te beschikken.