Een aanklikbare link plaatsen

Uit Astrowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aanklikbare link

Boven aan het vak waar je je tekst kunt typen zie je een aantal knopjes staan. Klik op 'url'.

Link plaatsen.JPG


Type vervolgens de link en klik nogmaals op 'url'. Je ziet nu dit in je scherm staan:

Link plaatsen 2.JPG


Als je nu op 'voorbeeld' klikt zie je dit:

Link plaatsen 3.JPG


Aanklikbare link met andere tekst

Je kunt ook een aanklikbare link plaatsen met een andere tekst.

Om dit te doen ga je als volgt te werk:

Klik weer op 'url'

Link plaatsen.JPG


Er staat nu dit op je scherm: [url]. Plaats tussen de l en de ] een = teken. Na het = teken type je de link en sluit af met: ]

Type dan de alternatieve tekst, bijvoorbeeld 'klik hier' en klik vervolgens nogmaals op 'url'.


Link plaatsen 4.JPG


Als je nu op 'voorbeeld' klikt, zie je dit:

Link plaatsen 5.JPG