Deep Sky Reiseführer

Uit Astrowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijving

Deepskyreisefuehrerklein.jpg

Dit is inmiddels de derde druk van dit boekwerk, dat voor de Duitstaligen een gat in de markt bleek te zijn. De eerste twee drukken waren snel uitverkocht. Waren die eerste twee drukken gelijk, deze derde druk is herschreven en uitgebreid met een uitvoerige inleiding.

Deze inleiding begint met een soort verantwoording welke objecten worden behandeld en welke databases daarvoor gebruikt zijn (Messier, NGC, IC, Struve, etc). Na een verdere uitleg van de opbouw van het boek en na een korte geschiedenis van de ontwikkeling van de astronomie volgt een beschrijving van de te gebruiken instrumenten, te beginnen met het oog. Zelfs de verschillende filters worden behandeld en uitgelegd.

Natuurlijk komen de verschillende DSO's zelf ook aan de orde, te beginnen met wat sterren zijn en hoe hun ontwikkeling is. Dan volgen de nevels, sterrenhopen en sterrenstelsels, een en ander verduidelijkt met tabellen en goede illustraties.

Gelukkig bevat het boek behalve illustraties ook bruikbare overzichtskaarten. Hiermee is de locatie van de diverse DSO's te zien maar bovenal ook hun onderlinge relatie. De sterren op deze kaarten gaan tot een magnitude 7. Na de tien hoofdkaarten volgen vijf pagina's met detailkaarten onder andere van Orion, Auriga (de "Voermannetjes") en de Magellaanse Wolken. Direct aansluitend volgen 12 pagina's widefield kleurenfoto's van onder andere de Melkweg. Deze zijn een fraaie aanvulling op de sterrenkaarten.

Centraal staat het bekijken en observeren van Deep Sky-objecten vanaf het blote oog tot en met middelgrote kijkers (15 cm). De 300 mooiste objecten van zowel de Noordelijke als Zuidelijke hemel worden uitvoerig besproken met bijna altijd een of meer afbeeldingen. Die afbeeldingen bestaan niet alleen uit foto's maar ook uit tekeningen zodat de lezer een duidelijk idee krijgt wat hij zelf verwachten kan bij visuele waarnemingen. 366 Andere objecten worden verder in tabellen behandeld. Bij de beschrijvingen van de Messierobjecten is de originele tekst van Messier zelf gebruikt, zij het dat die in het Duits vertaald is.

Per sterrenbeeld komen de DSO's aan de orde. Ook in dit boek hebben ze een aantal sterretjes als beoordeling gekregen of ze gemakkelijk te zien zijn. Eén sterretje voor de zwakkere en minder interessante objecten, vijf sterren voor de mooiste en grootste.

Bij dit boek is een ook een losse atlas verkrijgbaar die alle hier beschreven objecten toont, de DeepSky Reiseatlas. De twee boeken vormen een eenheid waarbij de atlas verwijst naar de pagina's van dit boek. Bovendien is een (Duitstalig) forum aanwezig waar de schrijver zelf ook actief aan meedoet. De index met alle behandelde DSO's is als pdf gratis te downloaden. Overigens is de schrijver zelf eigenaar van de uitgeverij.


Inhoudsopgave

- Vorwort

- Benutzungshinweise

- Deep Sky Grundlagen

-- Instrumente für Deep-Sky-Beobachter

-- Wissen für Deep-Sky-Beobachter

-- Techniken für Deep-Sky-Beobachter

-- Deep-Sky-Objekte

- Deep Sky Atlas

- Deep Sky Ziele

- Index


Mijn mening

Dit is een van mijn favoriete boeken. De tekst is helder en duidelijk en leest plezierig. Het geheel is buitengewoon bruikbaar door de goede combinatie van foto's en tekeningen. Ook de binding is goed; het is goed open te klappen en neer te leggen zonder dat het zal dichtvallen. Een duidelijk voordeel is dat het boek te lezen is zonder dat andere boeken noodzakelijk zijn, hoewel een aparte atlas toch geen overbodige luxe is. Een mogelijke keus daarbij is natuurlijk de bijpassende atlas (Deep Sky Reiseatlas).

Onvermijdelijk zijn de enkele foutjes. Zo is op pagina 32 in tabel 28 een foutieve afkorting voor micrometer genomen (mm in plaats van μm. Op pagina 34 staat in tabel Ha in plaats van Hα. Een volledige lijst van errata is te vinden op deze website. Ik heb deze lijst afgedrukt en in het boek gelegd.

Dit boek is mijns inziens vooral voor een beginnende waarnemer geschreven. De gevorderde met een wat grotere telescoop zal waarschijnlijk liever een boek als de Night Sky Observer's Guide willen gebruiken dat uitgebreider is en meer objecten behandelt. Dit neemt niet weg dat ook voor een gevorderde dit boek erg nuttig kan zijn, zeker bij snelle en ongeplande waarnemingen. Het boek is handzaam en men kan deze in het veld te gebruiken. Weliswaar niet direct naast de kijker maar bijvoorbeeld bij de hand hebbend in een auto.

Samenvatting

+ Volledigheid.

+ Prachtige uitvoering.

+ Goede bruikbaarheid.


- In het Duits geschreven.


Score voor beginners: 8

Score voor gevorderden: 7.5


Algemene informatie

Titel: Deep Sky Reiseführer (3e druk)

Auteurs: Ronald Stoyan

Uitvoering: gebonden

Aantal pagina's: 307

Taal: Duits

Uitgever: Oculum Verlag

Publicatiejaar: 2004

ISBN: 3-9807540-7-3


--Hyperion 4 jun 2007 16:18 (CEST)