Accu lader's

Uit Astrowiki
Ga naar: navigatie, zoeken

'Het kiezen van de acculader'

Geregeld wordt de vraag gesteld welke accu/capaciteit en lader nodig zijn voor montering, verwarming en eventuele bijkomende randapparatuur. Met dit artikel wordt beknopt uitgelegd waarop gelet moet worden bij de keuze.

Zodra de gekozen accu-capaciteit bekend is (zie: http://www.astroforum.nl/astrowiki/index.php/Lood_Accu's) kan de grootte van de acculader gekozen worden. Deze moet een laadstroom kunnen leveren van ongeveer 10% van het aantal Ah van de accu. Laad niet met een hogere stroom dan 20%. Bij een (veel) lagere stroom dan 10% zal het laad-proces langer duren, dit heeft ook invloed op de levensduur, hoewel dit niet significant is.

'Hoe een accu laden:'

Er zijn diverse manieren om een accu te laden, van simpel tot complex. Het verschil zit hem in de manier hoe de verschillende laad-stappen worden toegepast/geprogrammeerd zijn. Door gebruik te maken van een microprocessor kan een intelligente lader tot wel 7 of 8 laad-stappen worden gemaakt. Hierbij is het mogelijk om eventuele sulfatering (*) tegen te gaan en een te ver ontladen accu soms alsnog te activeren.

(*) http://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu

Voor een uitgebreide beschrijving van het sulfateer proces en andere accu fenomenen zie:

(*) http://www.hefra.nl/docs/webshop.asp?act=doc&id=195491


Het basis principe voor het laden van een 12V accu: [zie Fig.1]

Note: Het hier beschreven proces is uitsluitend bedoeld voor loodaccu's van het type: 12V loodzuuraccu's, AGM en Gel. Voor NiCad en Ni-MH accu's zijn er speciale laders die werken op basis van een bekende laadstroom x laadtijd en vallen buiten dit bestek.

De meest simpele lader is gewoon een lichtnetadapter zonder enige regelfunctie. [Fig. 1]

Ze worden vaak meegeleverd bij de bekende goedkope starthulp (de 7 en 17Ah types). Deze laders zijn alleen maar bruikbaar als het laad-proces nauwkeurig gevolgd wordt.(dmv de laad-status leds op de starthulp. Doordat ze geen echte afschakel/begrenzing functie hebben bij het bereiken van de eindspanning zal de spanning langzaam boven de eindspanning kunnen komen met als gevolg. ongewenst gassen.

Fig1.pngDe iets betere laders hebben een beveiliging tegen overladen. [Fig.2]

Met een vaste laadstroom (stroombron) wordt de accu spanning tot ca. 14,7V geladen. (T1 traject) Heeft de accu deze spanning bereikt dan wordt automatisch overgeschakeld naar laden met een vaste spanning van 13,8V (druppelladen). De laadstroom zal nu afnemen tot een waarde die (accu afhankelijk) ruim onder de 100mA ligt. (T2 traject) Deze methode van laden geeft echter geen volledig geladen accu aangezien op het eind van het T1 gebied (het 14,7V punt) ca. 80% van de capaciteit is bereikt. In het T2 gebied is het met deze methode niet mogelijk om de laatste 20% te halen. Het gevolg is een niet 100% geladen accu wat na verloop van tijd weer een invloed heeft op de levensduur.

Fig2.png


Om deze reden zijn er 3 traps laders (meestal gestuurd met een microprocessor) die in het T2 gebied de laadspanning een aantal uren alsnog op 14,7V houden. Hierbij zal de opgenomen stroom ook afnemen echter in een veel mindere mate en tevens gecontroleerd. Deze methode van laden geeft een nagenoeg 100% geladen accu. In Fig. 3 is het spanning- en stroomverloop te zien. In het T3 gebied is/wordt de spanning terug geschakeld naar 13,5 tot 13,8V. Dit heet het druppel- of onderhoudsgebied en de accu kan hier onbeperkt op aangesloten blijven.

Fig3.png


Deze laders zijn doorgaans ruim voldoende voor onze toepassing, zeker gezien de prijs/prestatie verhouding.

De professionele meer traps acculaders (7 á 8 stappen) hebben een complex laad programma en zijn voor onze toepassing niet echt nodig maar geven wel de beste garantie voor een lange accu levensduur. Zie voor de werking: http://www.hefra.nl/docs/webshop.asp?act=doc&type=ladersMeertrapsladers


Temperatuur invloed.

Alle genoemde spanningen (niveaus) zijn gebaseerd op een temperatuur bij 20 graden Celsius van de accu. Om gassen van het elektrolyt te voorkomen dient bij hogere temperatuur van de accu de spanningen te worden verlaagt, terwijl bij lagere temperaturen de spanning verhoogt kan worden om een beter laad gedrag te behouden. [Fig.4]

Bij een temperatuur boven de 45 graden wordt laden afgeraden.

Fig4.png


Professionele laders zijn om deze reden dan ook voorzien van een temperatuur sensor welke aan de accu bevestigd wordt. Door de temperatuur sensor op een van de aansluitklemmen te monteren is een redelijke temperatuur van het elektrolyt te meten. Normaal gesproken laden wij onze accu's bij kamertemperatuur. Een temperatuur sensor is derhalve niet direct noodzakelijk. Wordt er vaak geladen bij lage temperaturen zoals een garage of schuur, dan is het te overwegen om toch voor een temperatuur geregelde lader te kiezen. Deze zijn duurder maar zullen de levensduur van de accu verlengen en op termijn de hogere aanschafkosten compenseren.Keuze van de lader:

Door de grote keuze op het gebied van laders, maar ook van accu's, is het ondoenlijk een aanbeveling voor een bepaald merk of type te geven. Er zijn voldoende laders en accu te vinden op internet. [Google] Kies als de kosten het toelaten, voor minimaal een 3 traps lader. Deze zijn al te verkrijgen voor rond de €50. De grote van de lader zal afhangen van de gekozen accu capaciteit zoals hiervoor al is gemeld.
henkp 18 oktober 2011