Bewerken van Deep Sky Reiseführer

Ga naar: navigatie, zoeken

Waarschuwing: u bent niet aangemeld. Uw IP-adres wordt opgeslagen als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u aanmeldt of een gebruiker aanmaakt verschijnen uw bewerkingen onder uw gebruikersnaam, naast andere voordelen.

Deze bewerking kan ongedaan gemaakt worden.

Hieronder staat de tekst waarin de wijziging ongedaan is gemaakt.

Controleer voor het opslaan of het resultaat gewenst is.
Huidige versie Uw tekst
Regel 2: Regel 2:
 
[[Afbeelding:deepskyreisefuehrerklein.jpg]]
 
[[Afbeelding:deepskyreisefuehrerklein.jpg]]
  
Dit is inmiddels de derde druk van dit boekwerk, dat voor de Duitstaligen een gat in de markt bleek te zijn. De eerste twee drukken waren snel uitverkocht. Waren die eerste twee drukken gelijk, deze derde druk is herschreven en uitgebreid met een uitvoerige inleiding.  
+
Dit is inmiddels de derde druk van dit boekwerk, dat voor de Duitstaligen een gat in de markt bleek te zijn. De eerste twee drukken waren snel uitverkocht. Waren die eerste twee drukken gelijk, deze derde druk is herschreven en uitgebreid met een uitvoerige inleiding.
  
Deze inleiding begint met een soort verantwoording welke objecten worden behandeld en welke databases daarvoor gebruikt zijn (Messier, NGC, IC, Struve, etc). Na een verdere uitleg van de opbouw van het boek en na een korte geschiedenis van de ontwikkeling van de astronomie volgt een beschrijving van de te gebruiken instrumenten, te beginnen met het oog. Zelfs de verschillende filters worden behandeld en uitgelegd.
+
Centraal staat het bekijken van Deep Sky-objecten vanaf het blote oog to en met middelgrote kijkers (15 cm). De 300 mooiste objecten van zowel de Noordelijke als Zuidelijke hemel worden uitvoerig besproken in tekst en afbeelding. Die afbeeldingen bestaan niet alleen uit foto's maar ook uit tekeningen zodat de lezer een duidelijk idee krijgt wat hij verwachten kan als hij zelf gaat kijken. 366 Andere objecten worden alleen tekstueel behandeld.  
  
Natuurlijk komen de verschillende DSO's zelf ook aan de orde, te beginnen met wat sterren zijn en hoe hun ontwikkeling is. Dan volgen de nevels, sterrenhopen en sterrenstelsels, een en ander verduidelijkt met tabellen en goede illustraties.
+
Gelukkig bevat het boek ook overzichtskaarten. Hiermee is de lokatie van de diverse DSO's te zien maar bovenal ook hun onderlinge relatie. De sterren op deze kaarten gaan tot een magnitude 7. Na de tien hoofdkaarten volgen vijf pagina's met detailkaarten onder andere van Orion, Auriga (de "Voermannetjes") en de Magellaanse Wolken.  
 +
Direct aansluitend volgen 12 pagina's widefield kleurenfoto's van onder andere de Melkweg. Deze zijn een fraaie aanvulling op de sterrenkaarten.
  
Gelukkig bevat het boek behalve illustraties ook bruikbare overzichtskaarten. Hiermee is de locatie van de diverse DSO's te zien maar bovenal ook hun onderlinge relatie. De sterren op deze kaarten gaan tot een magnitude 7. Na de tien hoofdkaarten volgen vijf pagina's met detailkaarten onder andere van Orion, Auriga (de "Voermannetjes") en de Magellaanse Wolken. Direct aansluitend volgen 12 pagina's widefield kleurenfoto's van onder andere de Melkweg. Deze zijn een fraaie aanvulling op de sterrenkaarten.
+
Het belangrijkste deel van het boek is de beschrijving van de 666 DSO's. Deze worden aan de hand van een indeling in sterrenbeelden behandeld. Voor de mooiste zijn afbeeldingen gegeven, ongeveer 300.  
  
Centraal staat het bekijken en observeren van Deep Sky-objecten vanaf het blote oog tot en met middelgrote kijkers (15 cm). De 300 mooiste objecten van zowel de Noordelijke als Zuidelijke hemel worden uitvoerig besproken met bijna altijd een of meer afbeeldingen. Die afbeeldingen bestaan niet alleen uit foto's maar ook uit tekeningen zodat de lezer een duidelijk idee krijgt wat hij zelf verwachten kan bij visuele waarnemingen. 366 Andere objecten worden verder in tabellen behandeld. Bij de beschrijvingen van de Messierobjecten is de originele tekst van Messier zelf gebruikt, zij het dat die in het Duits vertaald is.
+
Behalve dit boek is een ook een losse atlas beschikbaar die alle hier beschreven objecten toont, de ''DeepSky Reiseatlas''. Bovendien is een (Duitstalig) forum aanwezig waar de schrijver zelf ook actief aan meedoet. De index met alle behandelde DSO's is als [http://www.oculum.de/download/dsrf-objekttabellen.pdf pdf] gratis te downloaden.
 
+
Per sterrenbeeld komen de DSO's aan de orde. Ook in dit boek hebben ze een aantal sterretjes als beoordeling gekregen of ze gemakkelijk te zien zijn. Eén sterretje voor de zwakkere en minder interessante objecten, vijf sterren voor de mooiste en grootste.
+
 
+
Bij dit boek is een ook een losse atlas verkrijgbaar die alle hier beschreven objecten toont, de ''DeepSky Reiseatlas''. De twee boeken vormen een eenheid waarbij de atlas verwijst naar de pagina's van dit boek. Bovendien is een (Duitstalig) forum aanwezig waar de schrijver zelf ook actief aan meedoet. De index met alle behandelde DSO's is als [http://www.oculum.de/download/dsrf-objekttabellen.pdf pdf] gratis te downloaden. Overigens is de schrijver zelf eigenaar van de uitgeverij.
+
  
  
Regel 40: Regel 37:
  
 
== Mijn mening ==
 
== Mijn mening ==
Dit is een van mijn favoriete boeken. De tekst is helder en duidelijk en leest plezierig. Het geheel is buitengewoon bruikbaar door de goede combinatie van foto's en tekeningen. Ook de binding is goed; het is goed open te klappen en neer te leggen zonder dat het zal dichtvallen. Een duidelijk voordeel is dat het boek te lezen is zonder dat andere boeken noodzakelijk zijn, hoewel een aparte atlas toch geen overbodige luxe is. Een mogelijke keus daarbij is natuurlijk de bijpassende atlas (''Deep Sky Reiseatlas'').
+
Dit is een van mijn favoriete boeken. De tekst is helder en duidelijk en leest plezierig. Het geheel is buitengewoon bruikbaar door de goede combinatie van foto's en tekeningen. Ook de binding is goed. het is goed open te klappen en neer te leggen zonder dat het zal dichtklappen. Een duidelijk voordeel is dat het boek te lezen is zonder dat andere boeken noodzakelijk zijn, zoals een aparte atlas.
 
+
Onvermijdelijk zijn de enkele foutjes. Zo is op pagina 32 in tabel 28 een foutieve afkorting voor micrometer genomen (mm in plaats van μm. Op pagina 34 staat in tabel Ha in plaats van Hα. Een volledige lijst van errata is te vinden op [http://www.oculum.de/download/dsrf-errata3.txt deze] website. Ik heb deze lijst afgedrukt en in het boek gelegd.
+
 
+
Dit boek is mijns inziens vooral voor een beginnende waarnemer geschreven. De gevorderde met een wat grotere telescoop zal waarschijnlijk liever een boek als de [http://www.astrowiki.nl/index.php/Night_Sky_Observer%27s_Guide ''Night Sky Observer's Guide''] willen  gebruiken dat uitgebreider is en meer objecten behandelt. Dit neemt niet weg dat ook voor een gevorderde dit boek erg nuttig kan zijn, zeker bij snelle en ongeplande waarnemingen. Het boek is handzaam en men kan deze in het veld te gebruiken. Weliswaar niet direct naast de kijker maar bijvoorbeeld bij de hand hebbend in een auto.
+
 
+
== Samenvatting ==
+
+ Volledigheid.
+
 
+
+ Prachtige uitvoering.
+
 
+
+ Goede bruikbaarheid.
+
 
+
 
+
- In het Duits geschreven.
+
 
+
  
Score voor beginners: 8
+
Het is bedoeld om in het veld te gebruiken. Dan is een atlas wel noozakelijk. Een mogelijke keus daar bij is natuurlijk de bijpassende atlas (''Deep Sky Reiseführer''), hoewel ik persoonlijk een lichte voorkeur heb voor de Pocket Sky Atlas vanweg de handzaamheid en het feit dat daar meer objecten in staan.
  
Score voor gevorderden: 7.5
+
Ook hier staan enkele foutjes. Zo is op pagina 32 in tabel 28 een foutieve afkorting voor micrometer genomen (mm in plaats van μm. Op pagina 34 staat in tabel Ha in plaats van Hα. Een volledige lijst van errata is te vinden op [http://www.oculum.de/download/dsrf-errata3.txt deze] website.
  
  

Let op: alle bijdragen aan Astrowiki worden geacht te zijn vrijgegeven onder de Public Domain (zie Astrowiki:Auteursrechten voor details). Als u niet wilt dat uw tekst door anderen naar believen bewerkt en verspreid kan worden, kies dan niet voor "Pagina opslaan".
Hierbij belooft u ons tevens dat u deze tekst zelf hebt geschreven of overgenomen uit een vrije, openbare bron.
Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt!

Annuleren | Hulp bij bewerken (opent in een nieuw venster)